denatuur

Achter Protec Coatings gaat een ervaring schuil van meer dan 30 jaar.
Voortdurend bewust van maatschappelijke veranderingen vindt produktontwikkeling dan ook plaats als een continue proces. Door aanscherping van wetgeving op het gebied van emissie en arbeidsomstandigheden wordt de roep naar een schoner milieu en dus meer milieudefensieve laksystemen steeds luider.

Van oplosmiddelhoudend naar water en van fossiele grondstoffen naar herwinbare grondstoffen.

Bij de ontwikkeling van lak en verfsystemen gaat Protec Coatings uit van concepten die op de toekomst gericht zijn.

Herwinbare plantaardige grondstoffen en milieuvriendelijke technologiën vormen de basis van ons werk. Deze visie heeft geleid tot unieke milieuvriendelijke en duurzame produkten die in vele opzichten voordelen bieden voor het milieu en voor de arbeidsomstandigheden. Hierbij lopen begrippen als duurzaamheid en hoogwaardige kwaliteit als een rode draad door onze organisatie.
Produkten die de elementen der natuur kunnen trotseren. Onze inspanningen zijn  gericht op oplosmiddelvrije en VOC vrije produkten. Cobalt, lood en zinkvrij. In plaats van fossiele grondstoffen, herwinbare plantaardige grondstoffen.
Op deze wijze tracht Protec Coatings een bijdrage te leveren aan ons milieu.

over ons

gedreven